السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولادالحسین وعلی اصحاب الحسین(َع)


Admin Logo
themebox Logoتاریخ:دوشنبه 12 دی 1390-07:28 ب.ظ

نویسنده :تجربی 2/1

الدرس الخامس

1.الظبی:اهو

2.اسافر:سفر می کنم(للمتکلم وحده/مفاعله)

3.النادره:کمیاب

4.احدی:یکی

5.الرحلات:سفرها

6.امضیت:گذراندم(للمتکلم وحده/باب افعال)

7.اسبوع:هفته

8.جزر:جزیره ها(جمع مکسر)

9.فتشت عن:جستجو کردم(باب تفعیل)

10.ذی قرون:با شاخهای

11.خبیر:اگاه(صفت مشبهه)

12.مسالک:راهها(جمع مکسر/مفرد:مسلک)

13.تل:تپه

14.رملی:شنی

15.ماهورایک:نظرت چیست؟

16.اجاب:جواب داد

17.شاعر:بااحساسنظرات() 

تاریخ:چهارشنبه 16 آذر 1390-07:33 ب.ظ

نویسنده :تجربی 2/1

الدرس الثالث(لغت و مترادف و متضاد)

1.جَناحان:دوبال

2.الطَیَران:پرواز

3.سائرةً:رونده

4.نَحوَ:به سوی

5.مُنذُ:از(حرف ابتدای زمان)

6.شَجّعَ:تشویق کرد(ماضی للغائب/ازباب تفعیل)

7.أَلّفَ:تالیف کرد(ماضی للغائب)

8.یَتَحَدّثُ:سخن بگوید

9.عدیدة:متعدد/بسیار(صفت مشبهه)

10.مجالات:زمینه ها

11.بالتّفضیل:به طور مفصل

12.خِلال:میان

13.وجیزة:مختصر/کوتاه(صفت مشبهه)

14.مُلتَصِقَتینِ:به هم چسبیده(اسم مثنی/مشتق/اسم فاعل)

15.فَصَلَ:جدا کرد

16.تَوَصّلَ:رسید(ماضی/للغائب/با تَفَعّل)

17.الباحثون:محققان/پژوهشگران

18.علم الفلک:اختر شناسی

19.الباحثونَ فی علم الفَلک:اختر شناسان

20.عشرین:بیست/بیستم

21.الأولی:اوّلیه

22.دُستور:قانون

23:الصیدَلَة:داروسازی

24:حَدَثَ:روی داد

25:انفصَلَت:متلاشی شد(ماضی/للغائبة/ازباب انفعال)

26.تَشَکّلَت:تشکیل یافت(ماضی/للغائبة/ازباب تفعّل)

27.تُعَبّرُ:حکایت می کند(مضارع/للغائبة/ازباب تفعیل)

28.مجرد نورٍ:نور تنها/فقط یک نور

29:یَبعَثُ:می فرستد

30:ضوءًا:نوری

31.مصدر:منبع

32.غیر ذاتی:غیر اصلی(فرعی)

33.مُضیئَةً:تابان

34.بذاتِها:به خودی خود/فی نفسه

35.هُبوط:فرود(مصدر ثلاثی مجرد)

36.رَتقاً:بسته

37:فَتَقنا:گشودیم

38.هامِد:سرد و خاموش

39.یَعکِسُ:منعکس می کند

40.تَری:میبینی

41.تَحسَبُ:می پنداری

42:جامدةً:بی حرکت

43.تَمُرّ:عبور می کند/می گذرد

44.مَرّ السّحاب:مانند گذشتن ابر

45.لَو:اگر

46.کَما:همانطور که

47.دَوَران:گردش/چرخش

48.تُثبتُ:ثابت می کند(مضارع/للغائبة/ازباب افعال)

49.صدق:درستی/راستی

50.یعقلونَ:می اندیشند/خردورزی می کنند

کلمات مترادف:

1.زارع:فلّاح

2.إلیک:خُذ

3.خلاصة:وجیزَة

4.خِلال:بینَ

5.وَقَعَ:حَدَثَ

6.ضوء:نور

7.تَری:تَنظُرُ

8.دَوَران:حَرَکَة

9.سراج:مصباح

10.الإنسان:المرء

11.تُعَبّرُ:تُبَیّنُ

12.مِن ذاتِهِ:مِن نفسِهِ

13.یَبعَثُ:یُرسِلُ

14.مصدر:منبع

15.فَتَقَ:حَلّ-فَتَحَ

16.هبوط:نزول

17.دُستور:شَریعة

کلمات متضاد:

1.صِدق:کِذب

2.مخفیّة:مشهودة

3.ملتَصِق:مُنفَصِل

 نظرات() 

تاریخ:جمعه 11 آذر 1390-05:26 ب.ظ

نویسنده :تجربی 2/1

الدرس الثانی(لغت و مترادف و متضاد)

1.حار:گرم و سوزان

2.محرقه:سوزان(اسم فاعل)

3.لعل:شاید

4.ذا حاجه:نیازمندی

5.لاحیله:چاره ای نیست

6.الجوع:گرسنگی

7.اخذ:گرفت

8.القربه:مشک

9.حمل:برداشت.برد

10.بعث:فرستاد

11.ثغور:مرزها/مفرد:ثغر

12:یتامی:یتیمان/مفرد:یتیم

13.الجاتنی:مراواداشت

الجات+ن+ی:فعل ماضی للغاعبه.افعال+نون وقایه+ضمیر متکلموحده.

14.الضروره:نیاز

15.قرع:کوبید

16.رضی الاه عنک:خدا از تو راضی باشد(فعل ماضی و دعایی است در معنای مضارع التزامی می اید)

17.حکم الاه:حکم کند(فعل دعایی)

18.احب:دوست دارم(مضارع متکلم وحده از باب افعال)

19.الخبز:نان

20.اللعب:بازی

21:اقدر:تواناتر(اسم تفضیل)

22.التمر:خرما

23.لکل منهما:به هر یک از ان دو

24.اجعل فی حل:حلال کن

25:مما:من+ما:از انچه

26.مر:گذشت(انچه به  سرت امد)

27.اسجر:روشن کن(امر للمخاطب)

28.بادر:اقدام کرد(ماضی للغاعب از باب مفاعله)

29.سجر:روشن کردن(مصدر سماعی ثلاثی مجرد)

30.لما:وقتی که(چون بر سر فعل ماضی امده)

31.اشعل:روشن کرد(ماضی للغاعب از باب افعال)

32.ذق:بچش(امر للمخاطب)

33.من:کسی(است)که

34.نسی:فراموش کرد(ماضی للغاعب)

35.حینیذٍ:در ان موقع

36.ویل:وای

37.تعتذر:معذرت میخواهد(مضارع للغاعبه از باب افتعال)

38.واحیایی:شرمم باد

39.عفوا:ببخش/ببخشید

40.معذره:عذر میخواهم

41.فیما:درخصوص انچه/درباره ی انچه

42:قصرت:کوتاهی کردم(ماضی للمتکلم وحده از باب تفعیل)

کلمات مترادف:

1.دار:بیت

2.ثواب:جزاء

3.سجر:أشعل

4.عفواً:معذرةً

5.مهیّا:جاهز

6.الاکتساب:الحصول

7.حکم:قضی

8.زنبیل:سلّة

9.الآن:حینیذٍ-عندیذٍ

10.دقّ-قرع:طرق

11.مساعدة-إعانة:إمداد

12.ذهب-سار:مشی

13.مهیّا:جاهز

کلمات متضاد:

1.محزون:فرح-مسرور

2.ثقیلة:خفیفة

3.جوع:شبع
نظرات() شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic